depression

Kosten och tarmbakterier kan förvärra depression

Allt mer tyder på att kost och tarmbakterier kan påverka vårt beteende , tankar och humör . Nu har forskare funnit bevis för " läckande tarm ", bland personer med depression. Scientific american skriver om en ny studie som visar på samband mellan kost, tarmbakterier och exempelvis depression.