Om kött

Mycket forskning idag går isär angående om kött är bra för oss eller inte. Senaste året har flera rapporter kommit om de negativa hälsoeffekterna av att äta mycket rött kött.
Inom paleorörelsen förespråkar man magert kött från gräsbetande djur alternativt vilt. Den stora anledningen till det är obalansen i omega 6 och omega 3 fetter bland industriroducerat kött. Förr när djuren fick gå ute och beta gräs fick de helt enkelt i sig mer omega 3, vilket hämmar inflammation. Idag får industriproducerat kött i sig spannmål baserad mestadels på soja och majs. Desssa är rika på inflammationskapande omega 6, vilket anses skapa inflammation vidare i våra kroppar när vi äter det. Vi behöver både omega 3 och omega 6, men idag har vi tyvärr allt ör ofta en obalans kring dessa fetter, med alldeles för lite omega 3 i förhållande till omega 6.
 
Dessutom blir djuren sjuka av den miljö och det foder de får i sig och får därför en mängd mediciner och antibiotika. Hur detta påverkar våra kroppar har jag inte läst någon forskningsrapport om, men jag misstänker att det inte är jättebra... Någon annan som läst en rapport om just det?
 
Se UR - Världens dokumentär Älskade kött här.
 
Själv har jag valt bort rött kött ur kosten sedan lång tid tillbaka. Det går utmärkt att äta paleo baserat på väldigt mycket skaldjur och fisk.