Hur får man barnen att äta grönsaker?

En europeisk studie publicerad i tidskriften Appetite visar att den bästa tiden för att lära barn att äta grönsaker är när barnen är mellan 6-12 månader gamla. Efter deras första födelsedag är de mycket mer skeptiska till nya livsmedel. Studien visar även att barnens konsumtion av grönsaker är starkt influerad av föräldrarnas matvanor. Vill du få dina barn att äta mer grönt är du som förälder med andra ord väldigt viktig som förebild.

Jag gissar att detta inte bara gäller grönsaker utan kost i allmänhet. Om du som förälder äter mycket av vissa livsmedel kommer antagligen barnen att göra likadant. Deta tycker jag visar på vikten att ta ansvar för sin egen kost för att påverka barnen. 

Studien ingår i ett europeiskt forskningsprojekt kallat HabEat. Flera studier i projektet har visat att barn som lär sig att äta grönsaker i tidig ålder är mer benägna att äta grönsaker på en regelbunden basis när de växer upp. 
 
Forskare från University of Copenhagen i Danmark, the University of Leeds i England, och Centre de Sciences du Goût et de l’Alimentation i Frankrike har undersökt matvanorna hos 274 barn , fördelade på tre länder: Danmark , England och Frankrike. Forskarna bad mödrarna till dessa barn att fylla i enkäter med frågor som:
 
How often was your child offered vegetables?
How much did your child like vegetables?
What kinds of vegetables did your child eat?
How often did you eat vegetables?
 
Barnen delades in i tre åldersgrupper. Gruppen med de yngsta barnen bestod av barn som var 6-12 månader. Den mellersta gruppen bestod av barn som var 13-24 månader och den äldsta gruppen bestod av barn mellan 25-36 månader.
 
Resultaten visade att mammornas egen förkärlek för att äta grönsaker korrelerade med hur ofta barnen erbjöds att äta grönsaker och vilka typer av grönsaker som de erbjöds. Samtidigt visade resultaten att ju oftare barnen erbjöds och ju större mängd grönsaker de då fick, desto mer sannolikt var det att barnen skulle vilja ha grönsaker framåt.
 
Trots att studien visar hur viktigt det är att man tidigt introducerar mycket grönsaker i barnens kost, tror jag aldrig att det är för sent att börja. Jag tror dock aldrig att man ska tvinga barn att äta en viss typ av grönsaker som de inte tycker om, men de kan få smaka lite om och om igen när det serveras. Tillslut kanske barnet har vant sig vid smaken?