Gravidas vikt visar på ökad fetma i landet

DN.se rapporterar idag om att mätningar gjorda på förstföderskor visar att fetma ökar i Sverige. Allt tyder på att så kallade socioekonomiska faktorer, som inkomst och utbildningsnivå, får en allt större betydelse för vikten.

Sedan värnplikten avskaffades har det hittills inte funnits någon lika omfattande grupp som representerar hela befolkningen, utifrån vilken det går att se tendenser för fetmautvecklingen i stort. Det har man man dock kunnat göra genom att undersöka och registrera vikt på förstföderskor vid inskrivningsbesöket på Mödravårdcentralen. Läs hela artikeln här.

Kan trenden brytas nu genom att medvetenheten ökar om att ta bort mat såsom socker, dåliga fetter och spannmål ur kosten?