Glutenkänslighet hos mamman kopplas till ökad risk för schizofreni hos barnet

Nyfödda barn vars mammor är överkänsliga för gluten förefaller ha en ökad risk att drabbas av schizofreni och andra psykossjukdomar senare i livet. Det visar en studie från Karolinska Institutet och det välkända amerikanska Johns Hopkins University.

"Det är sedan tidigare känt att infektioner och vissa inflammatoriska tillstånd under graviditeten kan kopplas till ökad risk för schizofreni hos barnet. I den nu aktuella studien, som publiceras i juninumret (2012) av vetenskapstidskriften American Journal of Psychiatry, visar forskarna för första gången att mammans överkänslighet mot ett födoämne kan vara en bidragande orsak till att barnet utvecklar psykisk sjukdom senare i livet..." 

Intressant läsning tycker jag. Tyvärr är det ju otroligt många som inte är medvetna om att de bör undvika gluten i kosten och därför har antikroppar mot det under graviditeten utan att veta om det. Just denna artikel tittar på uppkomsten av schizofreni, men det kan ju även vara så att det påverkar barnet på flera sätt. 

Läs hela artikeln här